Zlínská šermířská společnost
škola šermu
 
Škola šermu mečem
První ročník školy šermu mečem
Zájemci se naučí základním prvkům bezpečného šermu mečem a to jak scénickým, tak bojovým.

Pro zájemce zřizujeme možnost výuky šermu zaměřenou i na starší historická období (gotika a starší období). Jedná se o šerm  dlouhým mečem (1,5-ruční meč a obouruční meč). Dále šerm jednoručním mečem, popřípadě dalšími jednoručními zbraněmi (sekery, bijáky, drtivé zbraně…) za použití štítu.

Výuka je v první fázi zaměřena na osvojení základních střehů, kroků, seků a obranných akcí.  Z počátku probíhá výuka šermu dlouhým mečem i jednoručními zbraněmi stejně a v průběhu další výuky se žáci rozhodnou pro specializaci na určitý konkrétní typ zbraně.

Šerm dřevcovými zbraněmi - V případě zájmu je možno základy šermu dřevcovými zbraněmi probrat i v rámci výuky šermu mečem (viz. výše).
 
 
Výcvik probíhá v pronajatých prostorách, momentálně na Zlínském zámku za vhodného počasí na hřišti na ul. Ševcovská, nebo v parku u zámku.
Cena pololetního běhu je 1000,- Kč
minimální věk pro přihlášku je 15 let
Podrobné info a dotazy na telefonu
736288982 Petr ,, Hrábje" Mertlík
 
nebo pište na
info@sermzlim.cz
lektor
ing. Petr Mertlík
Hejtman a zakladatel skupiny Berendal