VÝZKUM

Kromě interpretací jsme sami činní nejen ve tvorbě choreografií a scénických výstupů, ale i v prohloubení našich poznatků o šermu z písemných pramenů šermířských mistrů, uvádíme doposud veřejnosti publikované překlady do češtiny:

Boj s holí dle mistrů 15. a první poloviny 16. století (pdf soubor)
Obsahuje překlady pasáží boje s holí podle Petra Falknera, Andre Paurenfeindta, Antonia Rasta a Paula Hectora Maira. V úvodní části jsou pak zmíněny překlady z prvních doposud známých rukopisů, týkajících se boje s holí v tradici pozdější německé školy.
Publikováno v říjnu 2016.

Zápas podle Hanse Talhoffera z rukopisů MS78.A.15 a MS XIX.17-3 (pdf  soubor)
Níže uváděné překlady si dávají za cíl obohatit naše povědomí o umění zápasu v tradici německé školy. Jde konkrétně o rukopisy s označením MS 78.A.15 a MS XIX.17-3, datované přibližně do poloviny 15. století.
Publikováno v lednu 2017.